Skoči na glavno vsebino
Select Page

Matura

SPLOŠNA MATURA

Dijaki splošnih in strokovnih gimnazij zaključijo izobraževanje s splošno maturo, ki jo lahko opravljajo v spomladanskem ali jesenskem roku. V okviru splošne mature kandidat opravlja izpite iz 5-ih predmetov, in sicer: matematike, slovenščine, tujega jezika, 2 izbirnih predmetov. V naši šoli dijaki izbirajo med naslednjimi izbirnimi predmeti: angleščina, nemščina, biologija, fizika, kemija, geografija, zgodovina, sociologija, psihologija, informatika.

Splošno maturo urejajo:

  • Zakon o maturi,
  • Pravilnik o splošni maturi,
  • Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.

Uspešno opravljena splošna matura omogoča dijaku vpis v katerikoli študijski program v Republiki Sloveniji. Za vpis v nekatere študijske programe je poleg splošne mature potrebno opraviti še preizkus posebnih nadarjenosti oziroma psihofizičnih sposobnosti.

Govorilne ure tajnice za maturo: 

  • za termin se je potrebno najaviti preko elektronske pošte: alenka.arh@gess.si.

Dodatne informacije o splošni maturi najdete na oglasni deski pri vhodu v zbornico.

 

Koledar splošne mature

Dovoljeni pripomočki

Kršitve in nedovoljeni pripomočki

Trajanje pisnih izpitov

 


 

POKLICNA MATURA

Zaključek srednjega strokovnega izobraževanja predstavlja poklicna matura, ki jo kandidati lahko opravljajo v spomladanskem, jesenskem ali zimskem roku. V okviru poklicne mature opravlja kandidat 4 izpitne enote, in sicer: slovenščino, gospodarstvo, matematiko ali angleščino ter izdelek oziroma storitev in zagovor.

Poklicno maturo urejajo: 

  • Zakon o maturi,
  • Pravilnik o poklicni maturi,
  • Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami,
  • Navodila o izpitnem redu pri poklicni maturi.

Po uspešno opravljeni poklicni maturi dijak pridobi poklic (na naši šoli: ekonomski tehnik) in možnost vpisa v vse višje, visokošolske strokovne in v nekatere univerzitetne študijske programe.

Dodatne informacije o poklicni maturi najdete na oglasni deski pri vhodu v zbornico.

 

Koledar poklicne mature

Kršitve in nedovoljeni pripomočki

Rokovnik za 4. predmet POM – spomladanski rok 2024

Rokovnik za POM 1 (jesenski 2024 zimski 2023)

Dovoljeni pripomočki

Čas trajanja izpitov

 

(Ogledano 1.210 krat, 1 danes)
Dostopnost