Podvig

GESŠ Trbovlje je kot razvojna šola v ključena v projekt    Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah. Projekt se bo izvajal  od 3. 11. 2017 do 31. 12. 2021. 

 

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in s širšo skupnostjo. V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

Vsebina dela  razvojnih gimnazij:

-          izvajanje in razvoj modela vključevanja kompetence podjetnosti v gimnazije (ITS in ostali predmeti izven ITS),

-          mentorstvo implementacijskim gimnazijam,

-          prispevek k modelu vključevanja kompetence podjetnosti v gimnazije,

-          gradiva za objavo …

 

Vizija  GESŠ Trbovlje

 

Naš namen in končni cilj po končanju projekta je, da več učiteljev (kritična masa) načrtuje uvajanje podjetnosti v redne šolske aktivnosti. Pri tem nam je lahko v pomoč publikacija Entrecomp. Z načrtnim in s stopnjevanim (z nadgrajenim) izvajanjem  aktivnosti, ne le med ITS-i, s poudarkom na podjetnosti, ampak tudi med rednim poukom, ne  bomo napredovali samo učitelji, ampak tudi dijaki, ki se bodo naučili, utrdili,  »navadili« načrtovanja, sledenja zastavljenim ciljem, evalviranja in nadgradnje svojih aktivnosti; npr. spodbujanje zdravega življenja – odsotnosti bolezni, izkazati ustvarjalnost, npr. na Miklavževem sejmu, razvijanje priložnosti za ustvarjanje, npr. dobrodelne akcije, pobude za, npr. Lepa beseda (v) lepo mesto najde …  S takšnim načrtno usmerjenim delom  v uvajanje in izvajanje kompetence podjetnosti bi radi »okužili« tudi druge sodelavce.

 

Radi bi, da bi se naučili opaziti priložnosti, bili ustvarjalni, motivirani pri svojem delu in delu v skupini, da bi prevzemali pobude in jo/jih z vztrajnostjo, kljub tveganjem, znali s pomočjo učenja z izkušnjami, z delom z drugimi dobro izpeljati v zadanih časovnih in finančnih okvirih

V GESŠ  smo v operativni načrt zapisali naslednje cilje, ki jih bomo skozi projekt udejanjali;

 

 

2.1 Prevzemanje iniciative; Na osnovi vizije – zastavljenih ciljev in vrednotenja le-teh začnemo z ukrepanjem, da bomo dosegli zastavljene cilje.
2.2 Ideje in priložnosti / vrednotenje idej; Prepoznavanje potenciala ideje za ustvarjanje in opredeliti načine, kako jih čim bolje izkoristiti/obelodaniti …
2.3 Delo z drugimi in učenje z izkušnjami; Razvijanje zamisli; od zamisli do akcije, timsko delo in učenje, spoznati neuspeh kot nekaj pozitivnega in se iz njega nekaj naučiti.
2.4 Načrtovanje in vodenje; Določanje kratko/srednje/dolgoročnih ciljev, načrtovanje prioritet, prilagajanje nenadnim spremembam – odzivanje na njih – soočiti se z negotovimi rezultati, interpretacijo le-teh, fleksibilno se spoprijemati s spremenljivimi situacijami. Časovna komponenta (načrtovanje) – gre za zastavljen časovni okvir, da se v zastavljenem roku cilji realizirajo.

Cilji in udejanjanje kompetenc podjetnosti izvajamo preko različnih šolskih in obšolskih dejavnosti. Osrednjega pomena pa so t. i. Interdisciplinarni sklopi (ITS), kjer poleg že omenjene kompetence uresničujemo tudi izbrane nadstandardne cilje iz  potrjenih učnih načrtov obveznih oziroma neobveznih izbirnih predmetov. 

 

V šolskem letu 2018/19 smo izvajali tematski ITS:

-          Zakaj ravno jaz? (tematika bolezni, zdravila, poživila z vključenimi predmeti biologija, kemija, geografija in slovenščina).

 

V šolskem letu 2019/20:

-          Sodobna družba (z vključenimi predmeti sociologija, psihologija in nemščina),

-          Kreativni podjetnik (s predmeti ekonomija, podjetništvo, informatika in psihologija),

-          Novo Zasavje (s predmeti zgodovina, slovenščina in geografija ob pomoči biologije, kemije in umetnosti).

 

Zbrala: Katarina Bola Zupančič, prof.

Spletno mesto uporablja piškotke (več o piškotkih)
Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.
x