Skoči na glavno vsebino
Select Page

GESŠ ID

GESŠ ID je vaša digitalna identiteta, sestavljena iz uporabniškega imena in gesla. Uporabniško ime je ustvarjeno po načelu ime.priimek[at]gess.si (zaposleni), ime.priimek[at]dijak.gess.si (dijaki). Geslo si med prevzemanjem GESŠ ID izberete sami.

Uporabniško ime in geslo sta bistvena pri zaščiti vaših podatkov, zato je pomembno, da se OBVEZNO ODJAVITE po uporabi vsakega sistema!

Uporaba GESŠ ID:

 • za prijavo v šolske računalnike za dostopanje do svojih dokumentov s kateregakoli računalnika,
 • za prijavo v šolsko elektronsko pošto (povezava),
 • za prijavo v e-učilnico (povezava),
 • za ostale storitve šolskega informacijskega sistema.
 • za prijavo v storitve Office 365 (povezava).

Vašega GESŠ ID gesla nikoli ne spreminjajte preko storitev Office 365. Geslo vedno spreminjajte na šolskih računalnikih (kombinacija tipk Ctrl + Alt + Delete, ter nato Spremeni geslo) ali pa se posvetujte z vzdrževalcem učne tehnologije (kabinet št. 3). V primeru izgube gesla ga lahko ponastavite  pri vzdrževalcu učne tehnologije. Za pomoč smo vam na voljo tudi na e-naslovu podpora@gess.si. Pred ponastavitvijo gesla morate predložiti osebni dokument!

 


 

Pogoji uporabe

 

Uporabniško ime in geslo

Uporabniško ime in začasno geslo prevzamete pri začetnih urah informatike, ali pri vzdrževalcu učne thnologije. Uporabniška imena so ustvarjena po načelu ime.priimek@dijak.gess.si. Takoj po prvi prijavi morate zamenjati geslo, ki mora biti dolgo najmanj 6 znakov, vsebovati vsaj 1 veliko črko in vsaj 1 števko. Geslo boste poznali le vi, zato poskrbite, da tako ostane, zato ga ne zaupajte nikomur.

V primeru izgube gesla ga lahko ponastavite pri vzdrževalcu učne tehnologije (kabinet številka 3). Za pomoč smo vam na voljo tudi na e-naslovu podpora@gess.si. Pred ponastavitvijo gesla morate predložiti osebni dokument!

Splošna navodila za uporabo

S svojimi uporabniškimi podatki se lahko prijavite v katerikoli računalnik v GESŠ Trbovlje. Ob prijavi strežniki poskrbijo, da imate dostop do svojih podatkov, mape »Moji dokumenti«, namizja in priljubljenih spletnih strani.

Geslo predstavlja bistveni element zaščite podatkov, zato ga je potrebno spremeniti vsaj ob začetku vsakega šolskega leta spremenite pa ga lahko kadarkoli tudi v šolskem računalniku z uporabo bližnjice Ctrl + Alt + Delete in klikom na gumb Spremeni geslo. 

Po končani uporabi računalnika se morate OBVEZNO ODJAVITI, drugače lahko po vaših dokumentih brska kdo drug, ki uporabi računalnik za vami. Enako velja tudi za ostale GESŠ ID storitve. Zaklepanje računalnika ni dovoljeno.

Ker po spremembi gesla ob prvi prijavi novo geslo poznate le vi, ste v celoti sami odgovorni za varnost vaših podatkov.

Skrajšana pravila uporabe ŠIS

Vsa računalniška oprema, ki sestavlja šolski informacijski sistem, vključno z računalniki, s strežniki, z interaktivnimi tablami in drugimi tehničnimi produkti, predstavlja šolski inventar. Fizična poškodba strojne opreme ali namerna poškodba programske opreme šolskega inventarja je težja kršitev šolskih pravil in se sankcionira v skladu z veljavnimi pravili. Nameščanje programske opreme, spreminjanje konfiguracije kablov ipd. se šteje kot kršenje integritete ŠIS in je prav tako težja kršitev šolskih pravil.

V okolici računalnikov, strežnikov in druge računalniške opreme je prepovedano:

 • kaditi,
 • jesti in piti,
 • uporabljati odprti ogenj in druge potencialno nevarne snovi.

Prepovedana je prijava z uporabniškim imenom druge osebe in/ali vpogled v tuje datoteke. V primeru, da se prejšnji uporabnik ni odjavil, ga mora trenutni uporabnik pred pričetkom dela najprej odjaviti.

V času pouka ni dovoljeno uporabljati drugih tehničnih naprav, kot tiste, ki so na voljo v okolici računalnika, razen če to dovoli mentor v učilnici. Prav tako ni dovoljeno predvajanje glasbe brez dovoljenja mentorja.

Med poukom ni dovoljena uporaba IM storitev (storitev trenutnega sporočanja, npr. Messenger, Skype, Viber..), če to ni del učnega procesa. Prav tako ni dovoljena uporaba programske opreme, ki ni potrebna za dejavnosti učnega procesa.

ŠIS je na medmrežje priključen preko optične povezave v omrežje ARNES, zato za uporabo interneta veljajo pravila, ki jih najdete na spletnem naslovu http://www.arnes.si/pravila.html.

Uporabnik se zavezuje k spoštovanju pravic podatkov, ki jih najde na svetovnem spletu, in je v celoti sam odgovoren v primeru kršitev ter sankcij, ki bi kršitvam lahko sledile. Vse prijave v šolske računalnike in izvajanje opravil se beležijo na centralnem strežniku. Uporabo ŠIS določajo tudi Šolska pravila GESŠ Trbovlje in navodila, obešena na stenah učilnic, v multimedijskih omarah, objavljena na spletni strani in drugje.

 

40. člen Šolskih pravil GESŠ Trbovlje

Za nedopustno uporabo šolskega informacijskega sistema (v nadaljevanju ŠIS) šteje:

 • omogočanje dostopa do ŠIS tretjim osebam,
 • poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je bil dodeljen drugemu uporabniku,
 • oglaševanje po elektronski pošti in pošiljanje verižnih pisem,
 • uporaba dostopa do ŠIS za pridobitniške dejavnosti,
 • namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja,
 • uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov,
 • kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov,
 • objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice,
 • ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo ali s pornografsko vsebino,
 • posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov servisom ŠIS, ki take podatke zahtevajo pri uporabi,
 • uporaba servisov, ki niso namenjeni javni uporabi,
 • uporaba programov ali postopkov, katerih namen ali posledica je krnenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, šolskega računalniškega sistema ali ŠIS.

Nedopustna raba ŠIS je v 32. členu tega Pravilnika opredeljena kot težja kršitev. Poleg izreka ukrepa v skladu s 38. členom Pravilnika o šolskem redu se kršitelju pravica do uporabe ŠIS omeji na storitve, ki jih neposredno uporablja v učnem procesu.

(Ogledano 903 krat, 1 danes)
Dostopnost