Select Page

Matematika

Predmet poučujemo:

  • Nuša Cevzar,
  • Irena Kovač Gregorčič,
  • Majda Škrinar Majdič.

Poleg rednega pouka so naše prioritetne naloge še:

  • Redne konzultacije za dijake (pomoč pri razumevanju in nadgradnja znanja),
  • matematični krožek,
  • načrtovanje in izvedba Matematičnega maratona,
  • načrtovanje in izvedba matematičnega vikenda,
  • sodelovanje pri organizaciji in izvedbi učne pomoči (tutorstvo),
  • dodatne priprave na maturo (izven pouka).

 

 

Predstavitev matematike

Predstavitev matematike

Dostopnost