Skoči na glavno vsebino
Select Page

Erasmus+ 2021/2022

projekt MOBILNOST

Povabilo k projektu

V šolskem letu 2021/2022  razpisujemo 13 prostih mest za sodelovanje v projektu MOBILNOST,  ki vključuje asistenco uradnikom in referentom v oddelkih nabave, prodaje in trženja v različnih podjetjih, trgovinah, bankah, zavarovalnicah, poštah, hotelih, agencijah in drugih ustanovah v Bragi na Portugalskem.

TERMIN IN TRAJANJE MOBILNOSTI

Projekt MOBILNOST traja 3 tedne in bo predvidoma potekal v času od 9. 10. do 30. 10. 2021, delovni jezik je angleščina.

POGOJI ZA PRIJAVO

Dijak/-inja, ki se prijavi na razpis, mora izpolnjevati naslednji pogoj:
v šolskem letu 2021/2022 je dijak/-inja 2. ali 3. letnika programa ekonomski tehnik GESŠ Trbovlje.

PRIJAVA

Dijak/-inja pri prijavi odda naslednje dokumente:

  • prijavnica, ki  mora biti  izpolnjena v celoti in podpisana tudi s strani staršev (obrazec v prilogi);
  • motivacijsko pismo v slovenskem in angleškem jeziku (prošnja za sodelovanje v projektu, v kateri se osebno predstavi in pojasni, zakaj bi želel/-a opravljati praktično usposabljanje z delom v tujini – navodila in obrazec v prilogi);
  • Europass CV v slovenskem in angleškem jeziku (navodila in obrazec v prilogi, europass.si);
  • priporočilo učitelja angleščine in vsaj enega izmed učiteljev strokovnih predmetov (priporočilo o znanju in/ali prizadevnosti dijaka/-inje).

Prijavnica in spremna dokumentacija morata biti izpolnjeni v elektronski obliki. Prijave, ki bodo izpolnjene ročno, bodo zavrnjene kot neustrezne, prav tako bodo zavrnjene prijave, ki ne bodo vsebovale motivacijskega pisma. Prijava se odda v tiskani obliki koordinatorici in po elektronski pošti najkasneje do 15. junija 2021  na e-naslov: aleksandra.jurman@gess.si z oznako Erasmus+.

Za pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki so oddane v roku. Nepravočasno oddane prijave in prijave, ki vsebujejo priloge, ki so delno ali v celoti prepisane od drugega kandidata, se izločijo iz izbirnega postopka za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini in se jih zavrže. Dijake, ki oddajo nepopolne vloge, komisija pozove, da v treh delovnih dneh vlogo dopolnijo. Obvestilo prejmejo na elektronski naslov, ki so ga navedli v vlogi. Če vloge v zahtevanem roku ne dopolnijo, se le-ta izloči iz postopka izbora.

V postopku izbora bomo obravnavali le tiste prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke ter prispejo v roku, določenem s tem razpisom.

Dijaki bodo o rezultatih izbora obveščeni najkasneje do 5. julija 2021, in sicer na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v prijavi. Informativni sestanek bo v prvih dneh šolskega leta 2021/2022.

Koordinatorica projekta:
Aleksandra Jurman

 

Prijavnica

Cv-vzorec

Navodila za izpolnjevanje Europass življenjepisa

Evropska jezikovna lestvica

(Ogledano 165 krat, 1 danes)
Dostopnost