Skoči na glavno vsebino
Select Page

Sociologija

Predmet poučuje:

 • Nasta Doberlet Bučalič.

socius = družba  logos = nauk, veda

Človek je družbeno bitje. Od rojstva do smrti ne more ubežati družbi. Zakaj tudi bi? Življenje v družbi nas vendar osrečuje.

Življenje skupaj z drugimi ljudmi v različnih možnih povezavah nam omogoča zadovoljevanje potreb (materialnih, personalnih in societalnih) in nam  daje možnost, da se razvijamo  kot individualni ter socialni projekt. Vsak izmed nas želi postati čim boljši projekt. Ne poznam človeka, ki bi želel biti neuspešen ali bi si to celo izbral za svoj življenjski cilj.

Pridobivanje socioloških strokovnih znanj in strokovno vodenega  vpogleda v družbo ter njena ozadja dijakom omogočajo presegati preprosta zdravorazumska spoznanja, ki nastajajo zgolj na osnovi družbenih izkušenj.

Kaj s tem pridobimo?

 • Hitrejše, učinkovitejše in bolj kakovostne odločitve oz. reševanje problemov.
 • Razumevanje drugih ljudi in različnih družbenih skupin.
 • Izboljšanje družbenih odnosov.
 • Oblikovanje in razvijanje kritične družbene zavesti.
 • Uvid v manipulacije in preseganje le-teh.
 • Razbijanje družbenih in individualnih predsodkov, stereotipov, etiket.
 • Aktivno in odgovorno sooblikovati socialno okolje ( preseganje stanj »črednega človeka«).
 • Spoštovati lastno kulturo in širiti vpogled v kulturno različnost sveta.
 • Razvijati etnično identiteto in zavest.
 • in podobno

 

Kako poteka pouk sociologije?

Pridobivanje znanj o družbi poteka sistematično na različne  načine. Osnovna znanja dijak pridobi v 3. letniku (70 ur); dodatna skupina sociologije (70 ur) je svobodna izbira dijaka, ki želi biti aktiven v različnih projektih, raziskovalnem delu, preventivnem delovanju (“Vrstnik vrstniku”), pripravljanju razstav, sodelovanju pri okroglih mizah, vzpostavljanju stikov s strokovnjaki izven šole, ipd.; maturitetna skupina sociologija (140 + 70 ur) nudi dijakom raznolika  in poglobljena sociološka znanja, ki jim koristijo pri študijih v nadaljevanju izobraževalnega programa ali pa za lastno razgledanost in socialno učinkovitost.

Vsa, na različne načine pridobljena sociološka spoznanja, lahko dijak s pridom interdisciplinarno uporablja tudi pri drugih predmetih (zgodovini, literaturi, umetnosti, psihologiji, geografiji, ekonomiji, etnologiji, filozofiji in drugje).

Želim si, da bi s svojo pripravljenostjo za delo in z mojo delovno vnemo ter ljubeznijo do te znanosti našli uporabno ter svetovno-nazorsko vrednost SOCIOLOGIJE.

(Ogledano 430 krat, 1 danes)
Dostopnost