Skoči na glavno vsebino
Select Page

Bivši dijaki

Domen Barovič in Tadej Jevševar, Chipolo

 


Domen Pociecha in Luka Zupan, VDC Zagorje

 


Jasna Gabrič, županja občine Trbovlje

 


Jure Oberžan, Dewesoft

 


Katarina Pajer Povh, ravnateljica OŠ Tončke Čeč Trbovlje

 


Tadeja Bučar, Punkt

 

 


“Že pred vpisom v srednjo šolo sem vedel, da želim izbrati program, ki mi bo tekom štirih izobraževalnih let ponudil najširši pregled vseh področij in omogočil, da si bom lahko izbral želeno smer študija. Gimnazijski program je bil zame logična izbira.

V fazi izbiranja srednje šole mi je veliko posameznikov, učiteljev, prijateljev in mentorjev svetovalo kar nekaj drugih šol – vabili so me na 1. gimnazijo Celje, na 2. gimnazijo Maribor, pa tudi na Konservatorij za glasbo in balet v Ljubljani. Argumenti so bili, da mi GESŠ Trbovlje ne bo dala dovolj širine, ne bo ponudila dovolj možnosti, lokalno okolje pa da me bo oklestilo in omejevalo.

Na srečo tem komentarjem nisem dal nobene veljave. Odločitev za GESŠ Trbovlje je bila prava. Ne le da sem izbral srednjo šolo, ki je bila dobesedno pred pragom mojega doma, izbral sem šolo z izjemno predanimi in strokovnimi profesorji, s številnimi možnostmi in projekti; vpetost v lokalno okolje se je celo izkazala kot velika prednost. Ideje, ki sem jih imel na gimnaziji, so bile vedno toplo sprejete. Od aktivnega udejstvovanja v šolski dijaški skupnosti, šolskem bendu, pevskem zboru do podpore pri obujanju projekta GobecNews, video novičarskega portala. Preko projektov in angažmajev sem dobil neprecenljive izkušnje za poklic, ki ga sedaj opravljam.

Ogromna prednost GESŠ Trbovlje je, da je majhna šola. S sošolci in profesorji sem stkal močne in iskrene vezi, ki so žive še danes. In ob uspešni zaposlitvi na RTV Slovenija, asistentskem angažmaju na AGRFT ter v drugih projektih lahko mirno rečem, da mi druge šole ne bi mogle dati nič več, kot mi je dala GESŠ Trbovlje – morda kvečjemu manj.”

Aljaž Bastič, magister televizijske režije, zaposlen kot televizijski režiser na Radioteleviziji Slovenija, umetniški vodja MePZ Prosavus, strokovni sodelavec na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo

 


»Danes se veliko razpravlja o mestu gimnazije in splošne mature v šolskem sistemu. Govori se o inflaciji ocen, nižanju standardov za vpis na fakulteto in o poklicni maturi s petim predmetom kot alternativi splošni maturi. Vendar dejstvo ostaja, da gimnazija ni in nikoli ne bo primerljiva z drugimi srednješolskimi programi, saj je njena osnovna funkcija mnogo več kot le nujno zlo za vstop na univerzitetne programe. Njena največja dodana vrednost je v raznolikosti znanj, ki jih poda svojim dijakom. Omogoča, da človek pridobi intelektualno širino na številnih področjih, ki mu služijo skozi celo življenje v obliki splošne razgledanosti, prilagodljivosti in sposobnosti vključevanja v katerokoli področje družbenega življenja. To velja seveda tudi za študij. Prepričan sem, da je vsakdo sposoben dokončati študij, vendar z gimnazijskim predznanjem lažje sledi predavanjem, se hitreje uči in pridobljene informacije tudi  razume in jih smiselno povezuje. V mojem primeru je bila gimnazija odlična podlaga za uspešen univerzitetni študij.

Pri odločitvi za šolanje po osnovni šoli nisem imel težav. Na GESŠ Trbovlje sem se vpisal, ker je bila blizu, ker jo je obiskovala tudi moja družina in ker sem želel še nekaj širše perspektive pred dokončno odločitvijo za poklicno pot.

Kaj pa bi izpostavil kot prednosti GESŠ Trbovlje? Najprej se je kot pozitiven faktor izkazala ”butična” velikost. Predvsem zato, ker omogoča boljši in neposrednejši odnos s profesorji, ki ga morda na gimnazijah s skoraj 1000 dijaki ni mogoče vzpostaviti in ki veliko doprinese k razumevanju snovi. Prav tako sem cenil splošno atmosfero na šoli. Na GESŠ Trbovlje ni bilo čutiti vseprisotnega pritiska, da je ”treba” za vsako ceno dosegati uspehe. Da ne bo pomote – če si se kot dijak želel udeležiti tekmovanj, projektov, aktivnosti …, so bili profesorji več kot radodarni s svojim časom, znanjem in spodbudo, da si lahko dosegal tudi najvišja odličja na različnih področjih. Ni pa bila to osnovna matrika presoje, kdo je dober dijak. Enako dobrodošli so bili tudi dijaki, ki sta jih motivirala dober rezultat na maturi in čim več znanja pri pouku. Predvsem sem cenil prizadevanje številnih profesorjev, da bi v nas razbili občutek apatije. Lotevali so se ga z odnosom v duhu ”Čisto vseeno mi je, če boste pozabili, kaj je desni prilastek, samo da razmišljate s svojo glavo.”

Poleg mednarodnih izmenjav (Euroweek …), krožkov, tekmovanj iz znanja, proslav in drugih dejavnosti na gimnaziji sem dobil ogromno popotnico za življenje tudi pri debati. Ob usvojenih obširnih veščinah  javnega nastopanja, argumentiranja in znanju angleščine ter ob številnih potovanjih po celi Evropi in svetu z novimi prijatelji je bila vame ”vbita” zmožnost kritične presoje. Sposobnost, da se do ponujenih ”dejstev” opredelim in jih sprejmem ali zavrnem glede na konkretno utemeljene razloge. Tovrsten odnos je nekaj, česar po mojem mnenju kritično primanjkuje v današnji družbi, polni samooklicanih strokovnjakov in ”fake news”.

Summa summarum sem vedno s ponosom povedal, s katere šole prihajam. Ja. Z GESŠ Trbovlje.  Zasavje. Rdeči revirji. Pa kaj?«

Peter Adamič, doktor medicine, prejemnik fakultetne Prešernove nagrade

 


“Z mislimi se občasno vračam v klopi GESŠ Trbovlje. Tu sem namreč preživel 4 leta, polna spominov. Kot predstavnik prve generacije športnega oddelka lahko povem, da je vzdušje res sproščeno, celoten sistem je zelo fleksibilen in dijaku prijazen. Poleg ogromne količine znanja so mi nekateri profesorji dali tudi precej nasvetov, ki mi bodo v življenju zagotovo koristili, kar zelo cenim.”

Juš Navratil, študent tretjega letnika farmacije

 


»Iz gimnazije Trbovlje sem se v nadaljnje študijske vode odpravil z močno podlago v jezikih in naravoslovnih vedah, predvsem iz matematike. Navdušenje in entuziazem mojih gimnazijskih profesorjev sta v meni zbudila radovednost do znanosti. To so bili temelji, ki so mi omogočili diplomirati iz fizike na ljubljanski Univerzi in doktorirati iz elektrotehnike na The Pennsylvania State University v ZDA.  Delovne navade, ki sem jih pridobil kot gimnazijski dijak, so prispevale k rasti moje poklicni kariere v HRL Laboratories v Malibuju (Kalifornija), kjer sem trenutno višji znanstvenik in vodja oddelka.«

dr. Miro Mićović, raziskovalec pri Raytheon Technologies, Tuscon Arizona


»Ob tej priliki bi se vam rad zahvalil za vašo podporo in trud v času srednje šole. Veliko ste zaslužni za to, da sem po maturi nadaljeval s študijem ekonomije. Lepi spomini me vežejo na trboveljsko srednjo šolo in z zadovoljstvom spremljam novice o njeni modernizaciji. Prenesite, prosim, moje hvaležne pozdrave tudi ostalim profesorjem, ki so učili mojo generacijo.«

dr. Grega Smrkolj, citat iz zahvale profesorskemu zboru GESŠ Trbovlje ob dizertaciji na Universiteit van Amsterdam, Amsterdam School of Economics


»Naša gimnazija je bila vse prej kot lahka, a tam sem spoznal, da lahko z jekleno voljo in vztrajnim delom dosežeš vsak zadani cilj. Rad se spominjam srednješolskih dni, v katerih sem spoznal prave prijatelje, ki me spremljajo še danes, in s pomočjo privlačnega podajanja znanja dognal, kaj želim v življenju početi. Gimnazija mi je dala dovolj orodij, s katerimi sem se lahko uspešno spoprijel z vsemi preizkušnjami, ki so me do sedaj čakale v življenju in verjamem, da bo tako tudi v prihodnje.«

dr. Janez Vodiškar, srčni kirurg, Univerzitetna klinika Aachen, Nemčija


»Zakaj Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje? Oziroma kje mi je pomagala na moji poslovni poti tako v Sloveniji kot v tujini?

Visoke zahteve glede znanja in delavnost, brez katere na dolgi rok ne gre v nobenem okolju. Visoke zahteve so spremljane z dobro načrtovanim preverjanjem, ki zahteva sprotno delo, hkrati pa nam daje varnost. Transparentnost rezultatov in možnost individualnega razvoja, kar je ključno za karierni razvoj vsakega od nas. Povprečje ni dovolj, na nekem področju moramo biti boljši, drugačni, bolj pogumni!

Na Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje je posluh za razvoj posameznika. Jasna pravila igre – verjetno jih večina od nas nima rada. Četudi jih vedno ne spoštujemo, ključno za življenje je prevzem odgovornosti za svoje odločitve in svoja dejanja. Poleg strokovnega znanja  daje GESŠ Trbovlje tudi znanje za življenje.

Verjetno se vsi kdaj vprašamo, katera pot bo lažja? Ne iščite lažje poti, izberite izziv in trdo delo, tako se lahko kasneje postavimo ob bok tistim, ki so obiskovali svetovno priznane šole.«

Barbara Lebar, Managing Director Gustav Käser International United Arab Emirates/Gulf/Turkey


Nika Mlinarič, AFormX

Sem Nika Mlinarič, zlata maturantka, danes pa magistrica fizike, zaposlena kot letalska inženirka v razvoju v podjetju AFormX. Pri svojem delu ugotavljam, da so poleg strokovnega znanja, ki je osnova, izjemno pomembni tudi znanje mehkih veščin, kreativno razmišljanje in splošna razgledanost. Gimnazijski program zajema vse to, zato je odlična odskočna deska za katerikoli študij ter po mojem mnenju logična izbira za vse, ki jim gre šola dobro in ki želijo šolanje nadaljevati na univerzitetnih študijskih programih. Znanje je moč – najprej poskrbite za dobro splošno izobrazbo, strokovno področje boste do potankosti spoznali med študijem, dodajte še kanček samoaktualizacije in mislim, da ni ovir, ki bi vas ustavile na vaši poti.

Nika Mlinarič, zlata maturantka, magistrica fizike

 


Že kar nekaj časa je preteklo, odkar sem sedel v klopeh GESŠ Trbovlje, a spomin na vse skupaj je še vedno zelo živ. Lepi spomini delujejo kot nekakšna nostalgija, v katero se rad zatekam v svojih mislih. Vpis na smer ekonomski tehnik je bil moja odskočna deska za vse, kar sem do sedaj dosegel. Zdi se mi, da ima program ekonomski tehnik veliko prednosti pred drugimi tehniškimi programi, kajti pridobil sem široko znanje o ekonomiji, managementu, marketingu, financah, računovodstvu in še bi lahko našteval. Program je tudi zelo praktično naravnan, kajti z delom v učnem podjetju smo se dijaki dejansko naučili, kako podjetje deluje ter za kaj je določen del podjetja zadolžen.  V 4 letih šolanja sem pridobil veliko znanja s področja tujih jezikov (angleščine in nemščine), to znanje je danes skoraj nujno potrebno. Vse pridobljeno znanje ti je kasneje v veliko pomoč, pri samem študiju in delu pa ga še nadgrajuješ in obogatiš. Izpostavil pa bi rad tudi pristen in korekten odnos dijak – profesor, saj so bili profesorji vedno pripravljeni pomagati in so se trudili, da so znanje podali na čim bolj kvaliteten način (zato zahvala vsakemu posebej). Menim, da je ekonomski tehnik odličen program tudi zato, ker omogoča široko paleto zaposlitev, kar na današnjem zahtevnem trgu dela že dolgo ni več samoumevno. Po mojem mnenju je GESŠ Trbovlje šola, ki mi je dala res veliko znanja in me pripravila na marsikateri izziv. V zaključku pa vsem bodočim dijakom sporočam: »Izbira srednješolskega programa je res prelomnica v življenju, v učenje boste morali vložiti veliko svojega časa in truda, zato se mi zdi prav, da ju vložite v kvalitetno znanje in veščine, ki vam jih lahko ponudi smer ekonomski tehnik na GESŠ Trbovlje.«

David Knez, magister managementa

 


Tjaša Kovačič, študentka, nekdanja dijakinja programa ekonomski tehnik


(Ogledano 1.337 krat, 1 danes)
Dostopnost