Skoči na glavno vsebino
Select Page

FIL-PSI-SOC

Predmeti, ki jih poučujemo:

Predstavitev aktiva

  • Kaj je filozofija?
  • Katere psihosocialne potrebe imamo?
  • Kaj je subkultura in kaj je kontrakultura?
  • Katere dejavnosti bodo potekale v okviru projekta Zdrava šola?
  • Bomo imeli pri OIV – Vzgoja za mir, družino in nenasilje – tudi letos kakšno ekskurzijo?

S podobnimi vprašanji se lahko obrnete na aktiv učiteljev filozofije, psihologije in sociologije. Izvajamo namreč pouk omenjenih treh predmetov, in sicer osnovni 70-urni program, za maturante, ki bi želeli izvedeti več o psihologiji ali sociologiji, pa še intenzivno pripravo na maturo.

Pripravljamo in izvajamo obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti Vzgoja za mir, družino in nenasilje za dijake 2. letnika gimnazije, Državljanska kultura za dijake 3. letnika gimnazije in Metode učenja, delovne navade in motivacija za dijake 1. letnika programa ekonomski tehnik. Z učitelji biologije in športne vzgoje sodelujemo pri OIV – Zdravstvena vzgoja – za dijake 1. letnika gimnazije, z učitelji ekonomskih predmetov pa pri nekaterih projektnih dnevih.

Za dijake prvih letnikov ob začetku šolskega leta izvajamo uvajalni program, s katerim želimo izboljšati njihove metode učenja, razredno klimo in prilagajanje na novo okolje. Za osnovnošolce, v sodelovanju z učitelji drugih predmetov, organiziramo in izvajamo različne dneve dejavnosti. Sodelujemo pri promocijskih dejavnostih in informativnem dnevu.

Že nekaj let poskušamo preventivno delovati na področju zdravja in smo del tima Zdrave šole: pripravljamo delavnice in akcije, gostimo zunanje strokovnjake …

S šolsko knjižnico sodelujemo pri izboru strokovne literature z našega področja.

Usklajujemo kriterije za ocenjevanje znanja in sodelujemo pri uvajanju izboljšav v pouk ter mentorstvo maturitetnih seminarskih nalog, se medpredmetno povezujemo, izvajamo interdisciplinarne tematske sklope.

 

Filozofija, psihologija in sociologija na gimnazijskem programu

Sociologija in psihologija na programu ekonomski tehnik

(Ogledano 340 krat, 1 danes)
Dostopnost