Skoči na glavno vsebino
Select Page

Munera 3

 

PROJEKT MUNERA 3

Naša šola se je prijavila na program nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja MUNERA 3, ki bo potekal v letih 2018-2022. Program sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Cilj projekta je v programe vključiti zaposlene osebe, in sicer z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Programi usposabljanja in izpopolnjevanja, ki jih pripravi naša šola za podjetja oziroma skupaj s podjetji in jih sprejme svet šole, so pripravljeni skladno z izhodišči za pripravo izobraževalnih programov in se izvajajo v skladu z ZPSI-1. Namenjeni so poglabljanju in razširjanju strokovnih znanj pa tudi generičnih znanj in spretnosti ter poklicnih zmožnosti.

Pogoj za vpis je določen s programom usposabljanja, kakor tudi predpisana izobrazba in znanje izvajalcev. V programu usposabljanja je določeno tudi trajanje izobraževanja; praviloma gre za krajše programe, ki trajajo petdeset (50) ur. Za posameznega zaposlenega se v pogodbi o usposabljanju, ki se sklene ob vpisu v program usposabljanja, določijo obveznosti, ki jih bo zaposleni moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine.

Ciljna skupina so zaposleni, ki lahko pridobljena znanja, spretnosti in zmožnosti uveljavljajo pri potrjevanju neformalno pridobljenega znanja pri pridobitvi izobrazbe in v postopku pridobivanja nacionalne poklicne kvalifikacije, s čimer si povečujejo fleksibilnost na trgu dela in pridobivajo specialna znanja za delo na posameznih delovnih mestih.

V posamezno skupino za izvedbo usposabljanja je praviloma vključenih minimalno 15 in maksimalno 20 udeležencev, usposabljanje pa je za udeležence brezplačno.

Že potrjene programe najdete na spodnjih priponkah.

Koordinatorica projekta na šoli je Aleksandra Jurman, prof. slov.

Kontakt: aleksandra.jurman@gess.si

 

Munera poslovna angleščina

Munera poslovna nemščina

Munera sodobni učitelj – birokrat in umetnik

(Ogledano 292 krat, 1 danes)
Dostopnost