Skoči na glavno vsebino
Select Page

Erasmus+ 2023/2024

Povabilo k sodelovanju v projektu Erasmus+ Mobilnost 2023/2024

 

Za šolsko leto 2023/2024  razpisujemo 10 prostih delovnih mest  za asistenco uradnikov in referentov v oddelkih nabave, prodaje in trženja v različnih podjetjih, trgovinah, bankah, zavarovalnicah, poštah, hotelih, agencijah in drugih ustanovah v tujini (Valencia, Španija). Dijake bosta v projektu spremljali učiteljica slovenščine in učiteljica strokovnih predmetov.

 

TERMIN IN TRAJANJE MOBILNOSTI
Mobilnost (praktično usposabljanje pri delodajalcu (PUD) v tujini) traja 3 tedne in bo predvidoma potekala v času od petka, 20. 10. 2023, do petka, 10. 11. 2023 (datum se za kak dan prilagodi glede na letalski prevoz), delovni jezik je angleščina.

 

POGOJI ZA PRIJAVO NA MOBILNOST
Kandidat/-ka, ki se prijavi na razpis  mora izpolnjevati naslednja pogoja:

v šolskem letu 2022/2023 je kandidat/-ka dijak/-inja 2. ali 3. letnika programa ekonomski tehnik na GESŠ Trbovlje in v tem šolskem letu ni dobil/-a nobenega vzgojnega ukrepa.

PRIJAVA
Kandidat/-ka pri prijavi odda naslednje dokumente:

  1. prijavnica, ki  mora biti izpolnjena ročno v celoti in podpisana tudi s strani staršev (obrazec v prilogi);
  2. motivacijsko pismo v slovenskem jeziku (prošnja za sodelovanje v projektu, v kateri se kandidat osebno predstavi in pojasni, zakaj bi želel/-a opravljati praktično usposabljanje z delom v tujini – navodila in obrazec v prilogi, socialni status družine);
  3. Europass CV v slovenskem in angleškem jeziku (navodila in obrazec v prilogi, europass.si);
  4. priporočilo učitelja angleščine in/ali učitelja strokovnih predmetov (priporočilo o znanju in/ali prizadevnosti dijaka/-inje).

Prijavnico izpolnite ročno in ustvarite pdf, spremni dokumenti pa morajo biti izpolnjeni v elektronski obliki. Prijave, ki ne bodo vsebovale motivacijskega pisma, bodo zavrnjene. Prijavo (vsi dokumenti sočasno!) se odda v dveh izvodih –  po elektronski pošti najkasneje do torka, 20. junija 2023,  na e-naslov aleksandra.jurman@gess.si z oznako Prijava Erasmus+ in tiskano različico v petek, 23. 6. 2023, koordinatorici Aleksandri Jurman.

 

Za pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki so oddane v roku in v celoti. Nepravočasno oddane prijave in prijave, ki vsebujejo priloge, ki so delno ali v celoti prepisane od nekoga drugega, se izločijo iz izbirnega postopka za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini in se jih zavrže. Dijake, ki oddajo nepopolne vloge, komisija pozove, da v treh delovnih dneh vlogo dopolnijo. Obvestilo prejmejo na elektronski naslov, ki so ga navedli v vlogi. Če vloge v zahtevanem roku ne dopolnijo, se le-ta izloči iz postopka izbora.

V postopku izbora bomo obravnavali le tiste prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke ter prispejo v roku, določenem s tem razpisom.

Dijaki bodo o rezultatih izbora obveščeni najkasneje do 5. julija 2023, in sicer na elektronski naslov, zapisan v prijavi. Informativni sestanek bo v prvih dneh šolskega leta 2023/2024.

 

Koordinatorica projekta:

Aleksandra Jurman, prof. slovenščine                                                                  9. 6. 2023

 

Prijavnica

Cv-vzorec

Navodila za izpolnjevanje Europass življenjepisa

Evropska jezikovna lestvica

(Ogledano 292 krat, 1 danes)
Dostopnost