Skoči na glavno vsebino
Select Page

Erasmus+ 2018

Povabilo k projektu

Za šolsko leto 2017/2018  razpisujemo 10 prostih delovnih mest  za asistenco uradnikov in referentov v oddelkih nabave, prodaje in trženja v različnih podjetjih, trgovinah, bankah, zavarovalnicah, poštah, hotelih, agencijah in drugih ustanovah v Milanu. Dijake bo v projektu spremljal učitelj ekonomist.

TERMIN IN TRAJANJE MOBILNOSTI

Mobilnost traja 3 tedne in bo predvidoma potekala v času od 11. 2. do 4. 3. 2018, delovni jezik je angleščina. Pred odhodom v Milano pa bo šola organizirala vaje iz pogovornega italijanskega jezika.

POGOJI ZA PRIJAVO NA MOBILNOST V MILANO

Dijak/-inja, ki se prijavi na razpis  mora izpolnjevati naslednji pogoj:

  • v šolskem letu 2017/2018 je dijak/-inja 3. letnika programa Ekonomski tehnik GESŠ Trbovlje.

PRIJAVA

Dijak pri prijavi odda naslednje dokumente:

  1. prijavnico, ki  mora biti  izpolnjena v celoti in podpisana tudi s strani staršev (obrazec v prilogi),
  2. motivacijsko pismo v slovenskem in angleškem jeziku (prošnja za sodelovanje v projektu, v kateri se osebno predstavi in pojasni, zakaj bi želel/-a opravljati praktično usposabljanje z delom v tujini – navodila in obrazec v prilogi);
  3. Europass CV v slovenskem in angleškem jeziku (navodila in obrazec v prilogi, www.europass.si);
  4. priporočilo učitelja angleščine in vsaj enega izmed učiteljev stroke (priporočilo o znanju in/ali prizadevnosti dijaka/-inje).

 

Prijavnica in spremna dokumentacija morajo biti izpolnjeni v elektronski obliki. Prijave, ki bodo izpolnjene ročno, bodo zavrnjene kot neustrezne, prav tako bodo zavrnjene prijave, ki ne bodo vsebovale motivacijskega pisma. Prijava se odda v tiskani obliki koordinatorici in po elektronski pošti najkasneje do 23. oktobra 2017  na e-naslov gabrijela.blaznek@gess.si z oznako Erasmus+.

Za pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki so oddane v roku. Nepravočasno oddane prijave in prijave, ki vsebujejo priloge, ki so delno ali v celoti prepisane od nekoga drugega, se izločijo iz izbirnega postopka za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini in se jih zavrže. Dijake, ki oddajo nepopolne vloge, komisija pozove, da v treh delovnih dneh vlogo dopolnijo. Obvestilo prejmejo na elektronski naslov, ki so ga navedli v vlogi. Če vloge v zahtevanem roku ne dopolnijo, se le-ta izloči iz postopka izbora.

V postopku izbora bomo obravnavali le tiste prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke ter prispejo v roku, določenem s tem razpisom.

Dijaki bodo o rezultatih izbora obveščeni najkasneje do 26. oktobra 2017, in sicer na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v prijavi. Informativni sestanek bo v prvih dneh v januarju 2018.

 

Koordinatorica projekta:
Gabrijela Blaznek

 

Prijavnica

Navodila za izpolnjevanje Europass življenjepisa

CV vzorec

Evropska jezikovna lestvica

 


 

Objave v medijih

 

V ŽIVO IZ MILANA

12. februar: 10 DIJAKOV NA DELOVNI PRAKSI V MILANU Povezava

13. februar: PREMISLITE, PREDEN ODPRETE DENARNICO V SREDIŠČU
https://www.facebook.com/notes/mladi-in-denar/v-%C5%BEivo-iz-milana-2-dan-premislite-preden-odprete-denarnico-v-sredi%C5%A1%C4%8Du/1016278148510332/

14. februar: KAJ, KO ZAKRULI ŽELODEC?
https://www.facebook.com/notes/mladi-in-denar/v-%C5%BEivo-iz-milana-3-dan-kaj-ko-zakruli-%C5%BEelodec/1016820355122778/

15. februar: VELIKO MESTO, KI  OMOGOČA PRILOŽNOST ZA NOVA SPOZNANJA
https://www.facebook.com/notes/mladi-in-denar/v-%C5%BEivo-iz-milana-4-dan-veliko-mesto-ki-dijakom-omogo%C4%8Da-prilo%C5%BEnost-za-nova-spozna/1017348691736611/

16. februar: SO BOLJ ZAPRAVLJIVA DEKLETA ALI FANTJE?
https://www.facebook.com/notes/mladi-in-denar/v-%C5%BEivo-iz-milana-5-dan-so-bolj-zapravljiva-dekleta-ali-fantje/1017975718340575/

17. februar: DIJAKI SVETUJEJO, KAKO PAMETNO PO NAKUPIH!
https://www.facebook.com/notes/mladi-in-denar/v-%C5%BEivo-iz-milana-6-dan-dijaki-svetujejo-kako-pametno-po-nakupih/1018406108297536/

18. februar: ZAKAJ JE MILANO RAJ ZA ŠTIRI DIJAKE?
https://www.facebook.com/notes/mladi-in-denar/v-%C5%BEivo-iz-milana-7-dan-zakaj-je-milano-raj-za-4-dijake/1018869784917835/

19. februar: ZAKAJ SE SPLAČA NA DELOVNO PRAKSO?
https://www.facebook.com/notes/mladi-in-denar/v-%C5%BEivo-iz-milana-8-dan-zakaj-se-spla%C4%8Da-na-delovno-prakso/1019538478184299/

20. februar: KAKO SE JAKA IN MATEJ ZNAJDETA MED PAPIRJI
https://www.facebook.com/notes/mladi-in-denar/v-%C5%BEivo-iz-milana-spoznajte-dijake-kako-se-jan-in-matej-znajdeta-med-papirji/1020090888129058/

21. februar: KAKŠNO DELOVNO OKOLJE JE VŠEČ VANJI
https://www.facebook.com/notes/mladi-in-denar/v-%C5%BEivo-iz-milana-spoznajte-dijake-kak%C5%A1no-delovno-okolje-je-v%C5%A1e%C4%8D-vanji/1020551208083026/

22. februar: REBEKA IN MOJCA V SLUŽBO KAR V COPATIH
https://www.facebook.com/notes/mladi-in-denar/v-%C5%BEivo-iz-milana-spoznajte-dijake-rebeka-in-mojca-v-slu%C5%BEbo-kar-v-copatih/1021216288016518/

23. februar: KAJ VSE NAREDITA STELLA IN ANA V 4 URAH
https://www.facebook.com/notes/mladi-in-denar/v-%C5%BEivo-iz-milana-spoznajte-dijake-kaj-vse-naredita-stella-in-ana-v-4-urah/1021240824680731/

25. februar: ZAKAJ NEŽA IN SALIH NISTA NAJBOLJ ZADOVOLJNA?
https://www.facebook.com/notes/mladi-in-denar/v-%C5%BEivo-iz-milana-spoznajte-dijake-zakaj-ne%C5%BEa-in-salih-nista-najbolj-zadovoljna-z/1021257018012445/

26. februar: KAJ JE V MILANU LAHKO ZASTONJ
https://www.facebook.com/notes/mladi-in-denar/v-%C5%BEivo-iz-milana-kaj-je-v-milanu-lahko-zastonj/1023829997755147/

27. februar: JE PROFESORICO KAJ PREMAMILO ŽIVLJENJE V VELEMESTU?
https://www.facebook.com/notes/mladi-in-denar/v-%C5%BEivo-iz-milana-je-profesorico-kaj-premamilo-%C5%BEivljenje-v-velemestu/1024370917701055/

28. februar: NA VEČERJO V SREDIŠČE MILANA
https://www.facebook.com/notes/mladi-in-denar/v-%C5%BEivo-iz-milana-se-spla%C4%8Da-na-ve%C4%8Derjo-v-sredi%C5%A1%C4%8De-milana/1024979797640167/

1.marec: FANTE NAVDUŠILI APLIKACIJE IN KUPONI, S KATERIMI SO PRIHRANILI
https://www.facebook.com/notes/mladi-in-denar/v-%C5%BEivo-iz-milana-fante-navdu%C5%A1ile-aplikacije-in-kuponi-s-katerimi-so-prihranili/1025617157576431/

2. marec: 9 OD 10 DIJAKOV USPEŠNO UPRAVLJALO Z ŽEPNINO
https://www.facebook.com/notes/mladi-in-denar/v-%C5%BEivo-iz-milana-9-od-10-dijakov-uspe%C5%A1no-upravljalo-z-%C5%BEepnino/1026258830845597/

 

(Ogledano 84 krat, 1 danes)
Dostopnost