Skoči na glavno vsebino
Select Page

Ocenjevanje

Ocenjevanje znanja

Ocenjevanje znanja poteka skladno s pravilniki, in sicer s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednjih šolah ter Šolskimi pravili ocenjevanja znanja.

Ponavljanje

Dijak lahko v izobraževalnem programu ponavlja največ enkrat, razen v izjemnih primerih, ki jih opredeljujeta  Zakon o gimnazijah oziroma Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju: dijak s posebnimi potrebami, dijak, ki se vzporedno izobražuje, dijak, ki zaradi starševstva, izjemnih socialnih in družinskih okoliščin ali zaradi bolezni in drugih utemeljenih razlogov ni izpolnil obveznosti iz izobraževalnega programa, ima pravico večkrat obiskovati isti letnik.

(Ogledano 555 krat, 1 danes)
Dostopnost