Organi šole
 • svet šole
 • ravnateljica
 • učiteljski zbor
 • programski učiteljski zbor za program ekonomski tehnik
 • oddelčni učiteljski zbori
 • razredniki
 • strokovni aktivi
 • svet staršev
 • skupnost dijakov
 • šolska dijaška skupnost

 

Organi šole odločajo o vseh pomembnejših zadevah, ki se nanašajo na življenje v šoli.

SVET ŠOLE

Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga:

 • 3 predstavniki ustanovitelja,
 • 5 predstavnikov delavcev šole,
 • 2 predstavnika dijakov,
 • 3 predstavniki staršev.

Program dela sveta šole:

 • sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
 • sprejema nadstandardne storitve in odloča o uvedbi nadstandardnih terdrugih programov,
 • obravnava letno oziroma polletno poročilo o izobraževalni problematiki,
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom dijaka,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, z obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • obravnava druge zadeve iz pristojnosti, ki so določene z zakonom in ustanovitvenim aktom.

 

Predstavniki delavcev v svetu šole:

 • Gabrijela Blaznek,
 • Katarina Bola Zupančič,
 • Marjetka Kafel,
 • Aleksander Medveš,
 • Maruša Stoklasa Drečnik.

Predstavnika dijakov:

 • Ema Kurent,
 • Alja Šuhelj.

Predstavniki staršev:

 • Stanislav Rožanc,               
 • Marko Bebar,                       
 • Joži Štrovs.                           

Predstavniki ustanovitelja:

 • Desanka Petrič,       
 • Maja Vezovišek,      
 • Sašo Marn.                
Spletno mesto uporablja piškotke (več o piškotkih)
Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.
x