Športni oddelek

Program je enak gimnazijskemu programu (splošna gimnazija) s posameznimi športnimi prilagoditvami. Dijaki v športnem oddelku imajo v prvem, drugem in tretjem letniku večje število ur športne vzgoje ter prilagojeno razporeditev enoletnih predmetov. 


Po končanem štiriletnem izobraževanju opravlja dijak splošno maturo, ki mu omogoča vpis v katerikoli študijski program v državi. Priprava na maturo v 4. letniku  poteka enako kot v programu splošne gimnazije.


Dijaki imajo, poleg razrednika, še pedagoškega in športnega koordinatorja. Pedagoški koordinator predstavlja vez med profesorji in dijaki, športni pa usklajuje ure športne vzgoje ter jih prilagaja, vse pod vodstvom trenerjev posameznih klubov, vsakemu dijaku posebej, kar omogoča tudi vrhunsko opremljena šolska telovadnica s fitnesom.

 

Trajanje izobraževanja:

4 leta.

 

Pogoji za vključitev v program:

uspešno končana osnovna šola ter izkazana športna kategorizacija.

 

Za vpis v program učenec potrebuje potrdila:

 • zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu ali potrdilo zdravnika specialista medicine dela in športa, iz katerega je razvidno, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu in da je kandidat sposoben prenašati večje napore na treningih in tekmovanjih. Če kandidat ne more pridobiti prvih dveh potrdil, ga šola, ki bo ugotavljala izpolnjevanje športnih kriterijev, napoti na pregled k zdravniku specialistu medicine dela in športa ter pregled plača;
 • potrdilo nacionalne športne panožne zveze o registraciji športnika,
 • izjavo trenerja o sodelovanju s šolo in program treningov ter tekem,
 • potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez o dodelitvi in trajanju naziva, če ga kandidat ima.

 

 

Dijaki športnega oddelka bodo imeli možnost jutranjega fitnesa oziroma treningov, naročanja posebne prehrane, prilagojene potrebam športnikov, in udeležbe na delavnicah (npr. psihološke priprave za športnike). Vsako leto je v okviru obvezno-izbirnih vsebin zanje organiziran športni tabori (zimski športi, vodni športi, pohodništvo in kolesarstvo ipd.)

  Obrazci za prijavo in vpis
 • .pdf

  Potrdilo o registraciji in udeležbi na uradnih tekmovanjih

  Potrdilo o registraciji in udeležbi na uradnih tekmovanjih nacionalne športne panožne zveze

 • .pdf

  Navodila za izpolnjevanje obrazca: Potrdilo o registraciji in udeležbi ...

  (izpolni nacionalna panožna zveza)

 • .pdf

  Potrdilo o članstvu v športnem klubu/društvu

  in o športnih dosežkih ter ciljih oz. perspektivnosti

 • .pdf

  Navodila za izpolnjevanje obrazca: Potrdilo o članstvu ...

  (izpolni klub)

 • .pdf

  Izjava trenerja/-ke o sodelovanju s športnim/-o koordinatorjem/-ico

 • Športni tabor v Kranjski Gori

  Športni tabor v Kranjski Gori

 • Športni tabor v Osilnici

  Športni tabor v Osilnici

 • Športni tabor v Kranjski Gori

  Športni tabor v Kranjski Gori

 • Karateisti v Dubrovniku

  Karateisti v Dubrovniku

 • Športni tabor v Kranjski Gori

  Športni tabor v Kranjski Gori

  letak
 • .pdf

  Predmetnik

Zloženka - športni oddelek (povezava)

Spletno mesto uporablja piškotke (več o piškotkih)
Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.
x