Skoči na glavno vsebino
Select Page

Športni oddelek

Program je enak gimnazijskemu programu (splošna gimnazija) s posameznimi športnimi prilagoditvami. Dijaki v športnem oddelku imajo v prvem, drugem in tretjem letniku večje število ur športne vzgoje ter prilagojeno razporeditev enoletnih predmetov.

Po končanem štiriletnem izobraževanju opravlja dijak splošno maturo, ki mu omogoča vpis v katerikoli študijski program v državi. Priprava na maturo v 4. letniku  poteka enako kot v programu splošne gimnazije.

Dijaki imajo, poleg razrednika, še pedagoškega in športnega koordinatorja. Pedagoški koordinator predstavlja vez med profesorji in dijaki, športni pa usklajuje ure športne vzgoje ter jih prilagaja, vse pod vodstvom trenerjev posameznih klubov, vsakemu dijaku posebej, kar omogoča tudi vrhunsko opremljena šolska telovadnica s fitnesom.

Trajanje izobraževanja:

4 leta.

Pogoji za vključitev v program:

uspešno končana osnovna šola ter izkazana športna kategorizacija.

Izpolnjevanje športnih pogojev:

Učenci športnega oddelka morajo biti registrirani športniki/športnice, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov. Šoli morajo pred vpisom v roku, ki je vsako leto določen z rokovnikom za vpis, predložiti naslednja dokazila:

  • zdravniško potrdilo osebnega zdravnika, ali zdravnika specialista medicine dela in športa, ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, iz katerega je razvidno splošno zdravstveno stanje kandidata;
  • potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek, ki vsebuje podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih,
  • izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem.

Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora s kandidatom izda šola pred vpisom potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek.

 

Dijaki športnega oddelka bodo imeli možnost jutranjega fitnesa oziroma treningov, naročanja posebne prehrane, prilagojene potrebam športnikov, in udeležbe na delavnicah (npr. psihološke priprave za športnike). Vsako leto je v okviru obvezno-izbirnih vsebin zanje organiziran športni tabori (zimski športi, vodni športi, pohodništvo in kolesarstvo ipd.)

(Ogledano 582 krat, 1 danes)
Dostopnost