Select Page

Maturitetni tečaj

Programa od šolskega leta 2021/2022 več ne razpisujemo

 

Šolanje po programu maturitetnega tečaja traja 29 tednov. Cilj maturitetnega tečaja je omogočiti dijakom, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v program, da z ustrezno pripravo za opravljanje mature k njej pristopijo in jo opravljajo.

Dijak je opravil maturitetni tečaj, ko je pozitivno ocenjen pri vseh predmetih in je opravil obveznosti (pouk, vaje, seminarske naloge), določene s programom in predmetnimi izpitnimi katalogi.

Z uspešno opravljenim maturitetnim tečajem se pridobi pravica do opravljanja mature.

 Pogoji za vpis v maturitetni tečaj:

V maturitetni tečaj se lahko vpišete vsi, ki ste:

  • si pridobili srednjo poklicno ali srednjo strokovno izobrazbo ali
  • končali tretji letnik gimnazije in ste prekinili izobraževanje za najmanj eno leto ali
  • končali osnovno šolo, če boste uspešno opravili preizkus znanja iz petih maturitetnih predmetov na ravni tretjega letnika gimnazije ali
  • končali zasebni program gimnazije s priznanim statusom javno-veljavnega programa.

Pomembni datumi v šolskem letu 2020/2021:

•  1. september 2020: informativni dan,
•  do 4. septembra 2020: oddaja prijave za vpis v maturitetni tečaj,
•  9. september 2020: objava števila prijav na spletnih straneh MIZŠ,
•  do 23. septembera 2020: obveščanje kandidatov o morebitni omejitvi,
•  24. in 25. september 2020: vpis.

 

Več informacij o maturitetnem tečaju

(Ogledano 76 krat, 1 danes)
Dostopnost