Novice

Okrožnica o zaključku šole

18.06.2020, Marko Lapuh

Dragi dijaki!

 

Šolsko leto 2019/2020 si boste zagotovo zapomnili. Epidemija in pouk na daljavo so zaznamovali vse nas. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste zmogli dovolj motivacije in samodiscipline za delo na daljavo, tistim, ki ste znali prevzeti odgovornost za svoje delo in učenje. Zavedamo se, da je to šolsko leto še poglobilo nekatere razlike med vami. Marsikdo je lahko ta način dela izkoristil kot bližnjico, a takšen odnosi bo dal izredno kratkotrajne učinke. Zato vsem, ki ste na kakršen koli način izkoristili izredno stanje, polagam v razmislek, da se vaše šolanje nadaljuje in da slabi temelji pomenijo slabšo nadgradnjo.

 

Pri predmetih, kjer je dosežena 100 % realizacija, pouka več ni oziroma bo postopoma opuščen. Gimnazijski oddelki ter dijaki 3. e boste s poukom v celoti zaključili v petek, 19. 6. 2020, dijaki 1. e pa boste imeli posamezne ure še do 24. 6. 2020. Konferenca za nižje letnike bo 22. 6. 2020. Podelitev spričeval bo 24. 6. 2020. Žal je možnost okužbe še prisotna in z odprtjem šol se bo še povečala. Zato bo tudi podelitev spričeval potekala skladno s smernicami NIJZ oziroma navodili, ki ste jih vsi že prejeli in jih pošiljam še enkrat. V šoli moramo vzdrževati varnostno razdaljo, ko to ni mogoče (na hodnikih, v sanitarijah, med gibanjem po učilnicah) pa nositi masko. Razkuževanje rok, higiena kašlja in kihanja so postali del naše nove vsakdanjosti. Navodila dijakom morate vsi natančno prebrati, jih upoštevati in upoštevati morate tudi navodila dežurnega osebja na šoli.

 

Dijaki s posebnimi zdravstvenimi omejitvami (priloga Sklep RKS za pediatrijo) morate svoje stanje sporočiti po elektronski pošti ali po telefonu v tajništvo in dogovorili se bomo o vseh postopkih.

 

Razpored delitve spričeval in prihoda v šolo 24. 6. 2020:

 Ob 8.00:

-          1. a v telovadnici (vhod in izhod skozi telovadnico, praznjenje omaric po podelitvi spričeval, prehod do omaric skozi galerijo)

-          1. c v večnamenskem prostoru (vhod in izhod skozi glavni vhod, praznjenje omaric pred podelitvijo spričeval)

-          2. e v učilnici 16 (vhod in izhod skozi glavni vhod, praznjenje omaric pred podelitvijo spričeval)

 

Ob 9.00:

-          3. e v učilnici 28 (vhod in izhod skozi glavni vhod, praznjenje omaric pred podelitvijo spričeval)

 

Ob 10.00:

-          1. e v telovadnici (vhod in izhod skozi telovadnico, praznjenje omaric po podelitvi spričeval)

-          2. a v večnamenskem prostoru (vhod in izhod skozi glavni vhod, praznjenje omaric pred podelitvijo spričeval)

-          2. c v učilnici 22 (vhod in izhod skozi glavni vhod, praznjenje omaric pred podelitvijo spričeval)

 

Ob 12.00:

-          3. a v telovadnici (vhod in izhod skozi telovadnico, praznjenje omaric po podelitvi spričeval, prehod do omaric skozi galerijo)

-          3. c v učilnici 27 (vhod in izhod skozi glavni vhod, praznjenje omaric pred podelitvijo spričeval)

 

 

Svečanost ob državnem prazniku in koncu šolskega leta bo letos potekala na daljavo. Prejeli boste povezavo do prenosa oziroma do posnetka. Zahvaljujem se vsem, ki boste svečanost obogatili s svojim prispevkom.

 

Navodila za oddajo učbenikov ste prejeli že s strani knjižničarke. Če učbenikov ne morete vrniti v predvidenem terminu, se morate s knjižničarko dogovoriti za drug termin. Ko boste prišli po spričevala, izpraznite svoje omarice. V času počitnic bodo te generalno očiščene in za vsebino, ki bo ostala v omaricah, ne odgovarjamo.

 

Izpiti v spomladanskem izpitnem roku bodo potekali v času od 1. 7. 2020 do predvidoma 3. 7. 2020 (odvisno od prijav). Prijavnice za popravne izpite za ta izpitni rok oddajte najkasneje do petka, 26. 6. 2020, na elektronski naslov tajnistvo@gess.si. Prijavnica k izpitom je priponka tega sporočila. V spomladanskem roku lahko opravljate največ dva izpita. Razpored popravnih izpitov bo objavljen v torek, 30. 6. 2020, po 13. uri. Kandidati boste obveščeni preko šolskih elektronskih naslovov.

 

Vpis v višji letnik bo potekal do petka, 10. 7. 2020. Prijavnice in ostalo dokumentacijo (prijavnice za učbeniški sklad in prijavnice za šolsko malico) boste dijaki dobili pri razredniku v sredo, 24. 6. 2020. V celoti izpolnjeno dokumentacijo boste pošiljali v šolo z navadno pošto (na naslov GESŠ Trbovlje, Gimnazijska cesta 10, 1420 Trbovlje).  Dijaki s popravnimi izpiti se v višji letnik vpišejo po uspešno opravljenih popravnih izpitih.

 

Vsem želim lepe in zdrave počitnice in da se jeseni srečamo v učilnicah!

 

 

Jelena Keršnik, ravnateljica

 • .pdf

  Higienska priporočila za srednje šole

 • .pdf

  Navodila dijakom pred vrnitvijo v šolo

 • .docx

  Prijava k izpitu

 • .pdf

  Sklep RSK za pediatrijo 8. korespondenčna seja 30. 4. 2020

Obvestilo dijakom

29.05.2020, Marko Lapuh

Vlada je sprejela dokončno odločitev, da nižji letniki šolsko leto zaključite na daljavo. Torej ni nobenih sprememb v načinu našega dela.

 

Rada bi pohvalila vse, ki ste tudi na daljavo ostali zgledni dijaki. Vaša odzivnost je dala tudi nam moč, da delo opravimo v razmerah, ki so bile za vse nove. Hvala! Vsi smo pridobili nove veščine, v življenju nam bodo koristile.

 

Še enkrat poudarjam, da je za tiste, ki boste v šolo poklicani zaradi dodatnih ur za popravljanje negativnih ocen ali na ocenjevanje, prisotnost v šoli obvezna.

Dijaki 2. e odhajate z 11. 6. 2020 na PUD. Če ga ne boste opravili v času od 11. 6. 2020 do 24. 6. 2020, boste ob koncu pouka prejeli le obvestilo o uspehu. Spričevalo prejmete po opravljenem PUD-u.  Tudi v času PUD-a spremljajte elektronska sporočila na šolskem e-naslovu, saj boste na ta način prejeli informacije o podelitvi spričeval, vpisu v višji letnik …

 

Čeprav šolsko leto zaključujemo na daljavo, se vaša dolžnost, da opravite vse obveznosti, ne spremeni. Naj še enkrat poudarim, da na zaključno oceno pri posameznem predmetu ne vplivajo le pridobljene ocene in procenti, ampak tudi vaš odnos, vaša prizadevanja, vaš trud … In znanje, ki vam bo ušlo, če boste prekmalu prenehali z delom, boste le s težavo ujeli.

 

Vsem želim lep konec tedna in uspešen zaključek šolskega leta!

 

 

Jelena Keršnik, ravnateljica

Obvestilo dijakom nižjih letnikov

27.05.2020, Marko Lapuh

Šolsko leto se počasi bliža koncu, ne vemo pa še, ali ga bomo res zaključili na daljavo ali pa se bodo pristojni odločili kako drugače. Dokler ta odločitev ni sprejeta, velja, da se pripravljamo na zaključek pouka na daljavo. V primeru sprememb boste obveščeni.

 

Nekateri dijaki pa boste kljub vsemu še pred koncem pouka povabljeni v šolo na dodatne ure oziroma zaradi pridobivanja ocen pri posameznih predmetih. Udeležba bo za vas obvezna, opravičeno lahko izostanete le na podlagi utemeljenega zdravniškega opravičila.

 

Vsa nadaljnja navodila boste prejemali preko elektronske pošte. Informacije, pomembne za vse dijake, pa bomo objavili tudi na šolski spletni strani in na šolskem profilu Facebook.

Opažam, da nekateri ne odgovarjate na sporočila razrednikov in drugih učiteljev. S tem ne izpolnjujete šolskih obveznosti, kar je lahko razlog za vzgojni ukrep, prav tako pa lahko vaša neodzivnost vpliva na oceno. Končna ocena pri predmetu je oblikovana na podlagi več dejavnikov, nanjo vpliva tudi izpolnjevanje predpisanih obveznosti.  

 

Pohvala pa vsem tistim dijakom, ki ste odzivni in izpolnjujete vse obveznosti. Zavedajte se, da vlagate v svoje znanje – bogastvo, ki je neprecenljivo in bo za vedno vaše.

 

 

Jelena Keršnik, ravnateljica

Spletno mesto uporablja piškotke (več o piškotkih)
Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.
x