UStart – Izzivi podjetnosti za mlade

UStart – Izzivi podjetnosti za mlade

Izzivi podjetnosti za mlade (Youth Start)

Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje v šolskem letu 2015/16 sodeluje v mednarodnem projektu UStart – Izzivi podjetnosti za mlade, ki ga v Sloveniji vodi in usmerja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Šolo za ravnatelje. V tem projektu sodeluje 12 partnerskih institucij iz 6 držav.

 

Temeljni namen projekta:

je spodbujanje razvoja transverzalnih veščin 21. stoletja s sodobnimi pristopi. Ena izmed teh je samoiniciativnost in podjetnost, kot je opredeljena v evropskem referenčnem okviru ključnih kompetenc (Priporočilo evropskega parlamenta in sveta o ključnih kompetencah za VŽU, UL EU, 30.12.2006). To transverzalno ključno kompetenco bomo v projektu smiselno integrirali v pouk s spodbujanjem razvoja sodelovanja in komuniciranja, kritičnega mišljenja, samorefleksije in samouravnavanja, dela z viri, ustvarjalnosti, kreativnosti, itd.

 

Cilji projekta:

-        razvojno delovati: učitelji bomo načrtovali, izvajali in spremljali pouk tako, da bodo integrirali veščine in znanja, ki tvorijo ključno kompetenco samoiniciativnost in podjetnost, ob spremljanju in podpori ravnatelja;

-        učitelji in učenci bomo spoznali temeljna izhodišča učenja z izkušnjami,

-        učitelji bomo spoznavali prakse razvijanja samoiniciativnosti in podjetnosti v drugih sodelujočih državah in z njimi izmenjavali izkušnje oz. primere kakovostne prakse.

 

Pričakovani rezultati projekta:

-        pristopi dobre prakse spodbujanja in razvijanja samoiniciativnosti in podjetnosti,

-        širok nabor primerov kakovostne prakse uvajanja pri pouku različnih predmetov,

-        primeri kakovostne prakse širjenja rešitev v celoten kolektiv,

-        raznovrstne evalvacije nekaterih učinkov projekta,

-        nacionalna interaktivna spletna stran projekta z objavami primerov kakovostne prakse, primeri širjenja itd.,

-        razvite posamezne dimenzije samoiniciativnosti in podjetnosti pri dijakih, vključenih v projekt.

 

Potek projekta:

Na naši šoli so v projekt vključeni dijaki drugih letnikov programa gimnazija. V letošnjem šolskem letu sodelujemo kot kontrolna skupina, tako smo dijaki kot sodelujoči učitelji spoznali in začeli uporabljati evalvacijsko orodje OctoSkills, s pomočjo katerega izpolnjujemo vprašalnike in zbiramo pridobljene podatke. V naslednjem šolskem letu pa bomo začeli izvajati načrtovane aktivnosti.

 

Šolski projektni tim:

-        Gabrijela Blaznek – vodja projektnega tima

-        Aleksander Medveš – učitelj kemije

-        Irena Lavrač – učiteljica biologije

-        Petra Zelenšek – učitelj fizike

-        Irena Kovač Gregorčič – učiteljica matematike

 

Predstavitev projekta

 

 

 

 

Spletno mesto uporablja piškotke (več o piškotkih)
Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.
x